01 Punkty twarde

Kurs realizowany w ramach kształcenia ustawicznego farmaceutów, temat 1.13. Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków ...
Zaawansowany
7 wykładów
Dodaj do listy życzeń
89zł 69zł
01 Punkty twarde >
89zł 69zł
Kurs realizowany w ramach kształcenia ustawicznego farmaceutów, temat 8 Nutraceutyki, suplementy i witaminy.
Zaawansowany
6 wykładów
Dodaj do listy życzeń
89zł 69zł
01 Punkty twarde >
89zł 69zł
Farmakoterapia bólu to kurs oznaczony numerem 1.12 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozw...
Zaawansowany
5 wykładów
Dodaj do listy życzeń
89zł 69zł