Farmakoterapia bólu

Farmakoterapia bólu to kurs oznaczony numerem 1.12 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 8 punktów “twardych”.

Ból jest zjawiskiem występującym w organizmach żywych od zawsze. W procesie ewolucji pełnił rolę alarmu przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jednak jego postrzeganie przez człowieka zmieniało się wraz z rozwojem nauki. Pierwsze definicje bólu mówiły o „przykrym doznaniu”, które wyzwala reakcje obronne i określone stany emocjonalne. W latach dziewięćdziesiątych pojawiła się nowa, rozszerzona definicja, która wskazywała na subiektywność doznań i różne pochodzenie bólu. Ból jest zjawiskiem występującym w organizmach żywych od zawsze. W procesie ewolucji pełnił rolę alarmu przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jednak jego postrzeganie przez człowieka zmieniało się wraz z rozwojem nauki. Pierwsze definicje bólu mówiły o „przykrym doznaniu”, które wyzwala reakcje obronne i określone stany emocjonalne. W latach dziewięćdziesiątych pojawiła się nowa, rozszerzona definicja, która wskazywała na subiektywność doznań i różne pochodzenie bólu.

Farmakoterapia bólu

1
Co to jest ból? – najpowszechniejsze definicje

Ból jest zjawiskiem występującym w organizmach żywych od zawsze. W procesie ewolucji pełnił rolę alarmu przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jednak jego postrzeganie przez człowieka zmieniało się wraz z rozwojem nauki. Pierwsze definicje bólu mówiły o „przykrym doznaniu”, które wyzwala reakcje obronne i określone stany emocjonalne. 

2
Najważniejsze leki działające na receptory opioidowe

Opium było znanym środkiem narkotycznym istniejącym od początku ludzkości. Hodowaną w 3400 r. p.n.e. roślinę, stosowały takie cywilizacje jak egipska, babilońska czy asyryjska. Głównym składnikiem opium jest morfina, która stanowi aż 10% wysuszonego soku maku lekarskiego. Jej struktura opiera się na pierścieniu fenantrenowym.

3
Bóle migrenowe – patogeneza, diagnostyka i epidemiologia

Odrębnym i trudnym problemem terapeutycznym jest farmakologiczne leczenie migreny. Schorzenie to nie jest jednostką chorobową, którą można jednoznacznie zdefiniować. Pacjenci nazywają tym terminem uporczywy i ostry ból głowy, który nie odpowiada na powszechnie stosowane leki przeciwbólowe.

4
Farmakoterapia migreny

W farmakologicznym leczeniu migreny wyróżniamy postępowanie doraźne rekomendowane w celu przerwania istniejącego napadu oraz postępowanie zapobiegawcze. Leczenie doraźne jest niezwykle istotne, ponieważ duże natężenie bólu może przez wiele godzin utrudniać normalne funkcjonowanie chorego. 

5
Ból w chorobach reumatycznych

Część grup leków stosowanych w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości bólowych z powodzeniem wykorzystywana jest również w farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Odkrycie immunologicznego podłoża tych wieloetapowych zmian przyczyniło się do wprowadzenia do lecznictwa także nowych preparatów m. in. leków modyfikujących przebieg choroby (środki przeciwmalaryczne, sulfasalazyna, sole złota, metotreksat, penicylamina, azatiopryna, cyklosporyna A, glikokortykosteroidy).

Test wiedzy

1
Farmakoterapia bólu

Farmakoterapia bólu to kurs oznaczony numerem 1.12 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Po zaliczeniu wszystkich lekcji, poprawne rozwiązanie tego testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 8 punktów “twardych”.

Punkty przyznaje i akredytuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego kształcenia podyplomowego.
Prosimy wejść w zakładkę kontakt i zgłoszenie do nas problemu.
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.
W tym kursie do zdobycia jest 8 punktów twardych.
Dodaj do listy życzeń
Weź udział
Zarejestrowanych:
Wykłady: 5
Poziom: Zaawansowany