Interakcje i działania niepożądane leków

Interakcje i działania niepożądane leków to kurs oznaczony numerem 2.10 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 10 punktów „twardych”.

Interakcja leków to zjawisko polegające na wzajemnym oddziaływaniu podawanych jednocześnie dwóch bądź więcej substancji, w wyniku czego może nastąpić zmiana ich działania terapeutycznego. Z kolei działanie niepożądane produktu leczniczego według dyrektywy 2010/84/UE to każde niekorzystne i niezamierzone jego działanie.

W tym kursie do zdobycia jest 10 punktów twardych.
Punkty przyznaje i akredytuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt. Skan zostanie przesłany na adres mailowy podany przy rejestracji - po wystawieniu go przez jednostką akredytującą w ciągu max. 30 dnia od daty ukończenia kursu.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (temat 2.10).
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.