Niewydolność serca – pomoc dla pacjenta aptecznego

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:

Zrozumiesz bardzo poważny problem dotyczący dużej części pacjentów aptecznych, którym jest niewydolność serca.

Poznasz najnowocześniejsze terapie niewydolności serca (wytyczne kliniczne, leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne).

Uzyskasz wiedzę dotyczącą opieki farmaceutycznej pacjenta aptecznego z niewydolnością serca (rola farmaceuty w compliance, przegląd lekowy, porady przy wydawaniu leków, edukacja pacjenta, profilaktyka, case study).

Zapraszamy!

Zapoznaj się z regulaminem szkolenia.