Nieznane oblicza kamsoftu: dostosowanie modułu sprzedaży

Poznaj proste sposoby i ułatw sobie pracę poprzez odpowiednią konfigurację modułu sprzedaży do swoich potrzeb!

Liczba kursantów: 154

Dzisiejszy odcinek pomoże Ci dostosować moduł APW11 – Sprzedaż do swoich potrzeb, w tym m.in.:

● sortować dostawy według dat ważności;

  automatycznie przypominać o dostępności towaru z krótszą datą, niż aktualnie wydawana;

● wyświetlać serię towarów w oknie wyboru dostawy.

Zadbaj o wygodną obsługę pacjentów i zmniejsz straty z powodu terminowania się produktów i ludzkich błędów dzięki prostej konfiguracji. 
Materiał został przygotowany przez mgr farm. Marcina Bajerowskiego.

Zapraszamy!