Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy


Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy to kurs oznaczony numerem 8 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 7 punktów “twardych”.

Kurs porusza tematykę nutraceutyków, suplementów diety i witamin. Zawiera najbardziej istotne definicje, oraz opisy wszystkich wymienionych grup produktów znajdujących się w asortymencie aptecznym. Opisane w nim są skutki niedoborów składników pokarmowych, a także zasady właściwej suplementacji. Po przejściu kursu nie będą już obce prawne aspekty dotyczące produktów zarejestrowanych jako suplementy diety, a także jakie są wytyczne ustalania górnej granicy stężenia witamin i składników pokarmowych w suplementach.

Dużym wyzwaniem dla pacjenta, jest rozróżnienie leku i suplementu diety, a co za tym idzie celu w jakim te produkty powinny być zastosowane. Te zagadnienia również zostały szczegółowo omówione w tym kursie, aby farmaceuta, czy inny pracownik ochrony zdrowia mógł profesjonalnie wyjaśnić, te nieoczywiste dla pacjenta różnice.

Dodatkowo wszystkie mniejsze grupy produktów, które należą do nutraceutyków, suplementów diety, czy witamin zostały w tym kursie omówione.

W tym kursie do zdobycia jest 7 punktów twardych.
Punkty przyznaje i akredytuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego kształcenia podyplomowego.
Po zaliczeniu testu - wyniki są potwierdzane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który wystawi certyfikat . Następnie Farmacja.edu.pl przesyła go drogą mailową na adres podany w rejestracji w portalu.
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.
Weź udział