Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy

Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy to kurs oznaczony numerem 8 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 7 punktów “twardych”.

Kurs porusza tematykę nutraceutyków, suplementów diety i witamin. Zawiera najbardziej istotne definicje, oraz opisy wszystkich wymienionych grup produktów znajdujących się w asortymencie aptecznym. Opisane w nim są skutki niedoborów składników pokarmowych, a także zasady właściwej suplementacji. Po przejściu kursu nie będą już obce prawne aspekty dotyczące produktów zarejestrowanych jako suplementy diety, a także jakie są wytyczne ustalania górnej granicy stężenia witamin i składników pokarmowych w suplementach.

Dużym wyzwaniem dla pacjenta, jest rozróżnienie leku i suplementu diety, a co za tym idzie celu w jakim te produkty powinny być zastosowane. Te zagadnienia również zostały szczegółowo omówione w tym kursie, aby farmaceuta, czy inny pracownik ochrony zdrowia mógł profesjonalnie wyjaśnić, te nieoczywiste dla pacjenta różnice.

Dodatkowo wszystkie mniejsze grupy produktów, które należą do nutraceutyków, suplementów diety, czy witamin zostały w tym kursie omówione.

Nutraceutyki suplementy diety i witaminy

1
Podstawowe pojęcia dotyczące nutraceutyków, suplementów diety i witamin

Lekcja zawiera podstawowe informacje dotyczące nutraceutyków, suplementów diety oraz witamin. Znajdziesz w niej informacje o niedoborach składników pokarmowych, jaki jest status prawny suplementów diety, a także co suplementy powinny mieć na opakowaniu?

2
Lek a suplement diety. Różnice prawne i farmakologiczne

Pacjenci często nie widzą różnicy pomiędzy suplementem diety, a lekiem, zwłaszcza w czasach tak agresywnego marketingu suplementów. Dlatego jako fachowi pracownicy służby zdrowia powinni być dobrze wyedukowani w tym temacie. Szczegółowe informacje dotyczące tych różnic znajdują się w tej lekcji.

3
Witaminy i składniki mineralne w suplementach diety oraz interakcje między suplementami

Witaminy i składniki mineralne to bardzo ważne elementy odżywcze, które występują w organizmie człowieka oraz w spożywanej przez niego diecie. Ich obecność warunkuje prawidłowy przebieg wielu procesów fizjologicznych oraz jego rozwój i wzrost. Z tego powodu niedobór, ale również nadmiar może skutkować poważnymi zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania organizmu i prowadzić do rozwoju różnych chorób.

4
Suplementacja roślinna oraz probiotyki i prebiotyki

Często stosowanymi przez pacjentów suplementami diety są preparaty oparte na surowcach roślinnych. Ich popularność stale rośnie, ponieważ wśród części pacjentów wciąż funkcjonuje przekonanie, że preparaty ziołowe są bardziej bezpieczne niż standardowa farmakoterapia.

5
Nutraceutyki i Nutrikosmetyki

Termin nutraceutyki pochodzi od angielskiego określenia ​nutraceuticals i jest to połączenie słowa ​nutrition (żywność) oraz ​pharmaceutics (farmaceutyki). Pojęcie to do nauki o żywieniu wprowadził pod koniec XX wieku amerykański naukowiec – przewodniczący organizacji „Fundacja dla Innowacji w Medycynie”, której głównym celem statutowym były szkolenia oraz badania w zakresie nowości w naukach medycznych.

6
Suplementy zawierające antyoksydanty

W każdej komórce budującej ludzki organizm zachodzą procesy oksydacyjno­redukcyjne warunkujące jego prawidłowe funkcjonowanie i przeżycie. Podstawowym elementem tych reakcji jest cząsteczka tlenu, która od wieków znana jest jako życiodajny pierwiastek. 

Test wiedzy

1
Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy – test wiedzy
15 pytań
W tym kursie do zdobycia jest 7 punktów twardych.
Punkty przyznaje i akredytuje Gdański Uniwersytet Medyczny.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego kształcenia podyplomowego.
Prosimy wejść w zakładkę kontakt i zgłoszenie do nas problemu.
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.
Weź udział