Opieka farmaceutyczna: geriatria

Opieka farmaceutyczna w geriatrii stanowi jedno z najbardziej wymagających wyzwań dla farmaceuty. Osoby starsze podatne są bardziej na ryzyko działań niepożądanych, interakcji, a także często nie przestrzegają zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania leków. W tym kursie dowiesz się między innymi: jakie są założenia opieki farmaceutycznej nad pacjentem geriatrycznym, jakie występują interakcje lekowe, na czym polega problem stosowania się do zaleceń lekarskich starszych pacjentów, a także o wielu innych aspektach dotyczących opieki nad osobą geriatryczną.
Opieka farmaceutyczna: Geriatria to kurs oznaczony numerem 1.40 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 8 punktów “twardych”.

Założenia opieki farmaceutycznej nad pacjentem geriatrycznym

1
Założenia opieki farmaceutycznej nad pacjentem geriatrycznym

Pacjent geriatryczny jest najczęściej najbardziej newralgicznym pod kątem polipragmazji, a co za tym idzie ryzyka potencjalnych działań niepożądanych. Z tego powodu troska i kontrola stosowanych leków może być szczególnie istotna…

2
Znaczenie zmian fizjologicznych dla farmakoterapii

Żadna z dotychczas istniejących teorii nie wyjaśnia w sposób zadawalający przyczyn ani mechanizmów starzenia się organizmu ludzkiego…

3
Wielolekowość i wielochorobowość

U osób w podeszłym wieku pojawia się równocześnie wiele schorzeń przewlekłych, wśród których dominują przede wszystkim choroby układu krążenia, układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zaburzenia metaboliczne oraz zmiany nowotworowe…

4
Farmakokinetyka leków u osób starszych

Przyjmuje się, że wchłanianie leków z przewodu pokarmowego u chorych w podeszłym wieku nie ulega istotnym zmianom, pomimo spowolnienia motoryki żołądka i przepływu krwi przez przewód pokarmowy.

5
Zmiany farmakodynamiczne a bezpieczeństwo farmakoterapii

Podczas wdrażania terapii u pacjentów geriatrycznych należy również uwzględnić istotne zmiany farmakodynamiki leków.

6
Interakcje lek – choroba

Jak już wcześniej wspomniano, częstym zjawiskiem w farmakoterapii geriatrycznej jest zaostrzenie objawów chorobowych przez leki podawane z innych przyczyn. 

7
Interakcje lek – lek

Niezwykle istotną grupą interakcji są te zachodzące na poziomie cytochromu P450 (CYP450). 

8
Ocena poprawności leczenia chorych w podeszłym wieku

W związku z licznymi problemami, jakimi obecnie obwarowana jest farmakoterapia geriatryczna, od kilku lat trwają intensywne dyskusje dotyczące konieczności wprowadzenia do codziennej praktyki kryteriów poprawności leczenia osób starszych. 

9
Stosowanie się osób starszych do zaleceń lekarskich

Mnogość schorzeń przewlekłych oraz wydłużanie się listy leków i suplementów diety przyjmowanych przez pacjentów geriatrycznych mogą powodować, że ludzie starsi częściej niż młodsi niedokładnie przestrzegają zaleceń lekarskich. 

Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej w schorzeniach wieku podeszłego

1
Wywiad i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego

Pacjenci, u których zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze stanowią grupę, która najczęściej rezygnuje z zaleconej terapii.

2
Nadciśnienie tętnicze w przebiegu cukrzycy

Przyjmuje się, że nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju retinopatii, nefropatii, choroby niedokrwiennej serca czy schorzeń naczyniowych mózgu u pacjentów geriatrycznych, co znacznie zwiększa ryzyko zgonu w tej grupie wiekowej. 

3
Astma i Przwlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Wspólną cechą astmy i Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc jest upośledzenie drożności dolnych dróg oddechowych spowodowane przewlekłym stanem zapalnym oskrzeli.

4
Leczenie przeciwdepresyjne u osób starszych

Nie jest regułą, że zaburzenia psychotyczne (m. in. schizofrenia, schorzenia afektywne) pojawiają się na ogół w młodym lub średnim wieku.

5
Farmakoterapia bólu w wieku podeszłym

Ból jest jednym z podstawowych objawów schorzeń wieku podeszłego. Towarzyszy osteoartrozie, osteoporozie, nowotworom, chorobie Pageta, neuropatii cukrzycowej, czy neuralgii popółpaścowej.

6
Schorzenia przewodu pokarmowego

Choroby układu pokarmowego, ze względu na niekiedy przewlekły i długotrwały charakter oraz powszechne, i często niewłaściwe próby samoleczenia chorego zaliczane są do głównych chorób dotykających pacjenta geriatrycznego. 

Test

1
Opieka farmaceutyczna: geriatria – test wiedzy
15 pytań

Test wiedzy na zdobycie 8 punktów twardych ze szkolenia: Opieka farmaceutyczna: geriatria


W tym kursie do zdobycia jest 8 punktów twardych.
Punkty przyznaje i akredytuje Gdański Uniwersytet Medyczny.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. W przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Prosimy wejść w zakładkę kontakt i zgłoszenie do nas problemu.
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.
Weź udział