Szkolenia dla techników farmaceutycznych

Ile i za jakie aktywności technik farmaceutyczny w 2025r. będzie mógł zdobywać punkty edukacyjne? Sprawdź już teraz!

Wytyczne związane z ustawicznym rozwojem zawodowym Techników Farmaceutycznych są już dostępne!
Dołącz do szkolenia, a w zamian dowiesz się:

 ile punktów edukacyjnych musisz zdobyć w ciągu pięciu lat;

 czym jest kurs doskanalący i w jakich sytuacjach możesz zdobyć aż 120 punktów w ramach udziału w kursie;

● ile dni w ciągu roku przysługuje Ci w ramach urlopu szkoleniowego.

Materiał został przygotowany przez mgr. farm Macieja Bireckiego  – koordynatora redakcji Farmacja.net.

Zapraszamy!