Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii)

Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii) to kurs oznaczony numerem 1.13 realizowany w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Jego przejście, a także poprawne rozwiązanie testu gwarantuje zdobycie certyfikatu na 10 punktów „twardych”.

Każdy lek, zanim zostanie dopuszczony do obrotu na terenie danego kraju, podlega kilkuletnim badaniom przedklinicznym i klinicznym, w trakcie których ocenia się jego skuteczność oraz bezpieczeństwo.

W tym kursie do zdobycia jest 10 punktów twardych.
Punkty przyznaje i akredytuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Aby zaliczyć szkolenie należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z testu.
Nie mieliśmy dotąd przypadku, aby skan nie został uznany. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy izba zakwestionuje taki certyfikat prosimy o kontakt.
Aby zaliczyć okres edukacyjny należy zdobyć 50 punktów miękkich i 50 punktów twardych.
Tak, każdy kurs opracowany jest na podstawie wytycznych Centrum Medycznego kształcenia podyplomowego.
Po zaliczeniu testu - wyniki są potwierdzane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który wystawi certyfikat . Następnie Farmacja.edu.pl przesyła go drogą mailową na adres podany w rejestracji w portalu.
Czas na wypełnienie szkolenia nie jest ograniczony.
Weź udział