Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. podstawowych warunków prowadzenia apteki

Od 3 czerwca apteki muszą stosować się do większości zawartych tam zapisów. Jakie zmiany trzeba wdrożyć w aptece już teraz, a jakie niebawem?

W kwietniu 2023 w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Od 3 czerwca apteki muszą stosować się do większości zawartych tam zapisów. Jakie zmiany trzeba wdrożyć w aptece już teraz, a jakie niebawem? 

Z tego szkolenia dowiesz się m.in.:

 w jakich warunkach przechowywać asortyment apteczny,
 jak oznaczać surowce i leki recepturowe;
 jak powinny wyglądać dostawy towaru do aptek. 

Zapraszamy do udziału!